MonobjcMonobjc Documented Class Library
NSPinnedString Method (value)
NamespacesMonobjc.FoundationNSStringNSPinnedString(String)
Returns an retained instance of NSString.
Declaration Syntax
C#Visual BasicVisual C++
public static NSString NSPinnedString(
	string value
)
Public Shared Function NSPinnedString ( _
	value As String _
) As NSString
public:
static NSString^ NSPinnedString(
	String^ value
)
Parameters
value (String)
The value.
Return Value

[Missing <returns> documentation for "M:Monobjc.Foundation.NSString.NSPinnedString(System.String)"]

Version Information
  • Available in Monobjc Bridge: 10.6 (For Mac OS X 10.6 and later), 10.5 (For Mac OS X 10.5 and later)

Assembly: Monobjc.Foundation (Module: Monobjc.Foundation)